GARANCIJA

 

 

 

GARANCIJA (Garancijski list)

Podjetje Dean Terčič s.p., Podsabotin 30, 5211 Kojsko,  Tel: 070 777 100, info@kamadopro.eu

 

 1.  Podjetje Dean Terčič s.p. (v nadaljevanju prodajalec in pooblaščeni serviser) kupcu jamči za brezhibno delovanje žarov in dodatne opreme za čas 1 (enega) leta od izročitve izdelka njenemu kupcu. Garancija na keramiko pa 5 let.

 

(garancijski rok).

 

 

 

2.  Prodajalec se zavezuje, da bo napake pri delovanju izdelka, ki bi se pojavile v garancijskem roku na svoje stroške odpravil sam, v času, ki ne bo daljši od 45 dni od prodajalčevega prejema reklamiranega izdelka in kupčevega pisnega obvestila o napaki oz. da bo kupcu v navedenem roku izročil nov izdelek iste vrste in najmanj iste kakovosti. Garancija pokriva tudi stroške prevoza oz dostave v višini stroškov javnega transportnega sredstva oz. pošte. Garancijski rok  prične teči z dnem izročitve izdelka končnemu uporabniku.

 

 

 

3.  Garancija velja za napake pri delovanju izdelka, ki so posledica pomanjkljivosti uporabljenih materialov in nepravilnosti v procesu proizvodnje pod pogojem, da je izdelek bil montiran in uporabljen v skladu z navodili prodajalca. 

 

 

 

4.  Garancijska izjava velja na ozemlju Republike Slovenije.

 5.  Garancija prodajalca ne velja v primeru: 

 

–  uporabe izdelka v nasprotju z navodili proizvajalca; 

 

–  uporabe izdelka v namene za katere ni bil izdelan; 

 

–  napačne montaže izdelka; 

 

–  mehanskih poškodb in napak nastalih po krivdi kupca ali tretjih oseb; 

 

–  poškodb in napak nastalih zaradi neprimerne napetosti električnega omrežja (npr. električni udar, ipd.); 

 

–  popravil ali posegov v izdelek opravljenih s strani osebe, ki je proizvajalec za to ni pooblastil; 

 

–  kakršnihkoli modifikacij izdelka.

 

 

 

6.  Proizvajalec se zavezuje, da bo kupcu zagotovil servis in nadomestne dele za izdelke še 1 leto po preteku garancijskega roka.

 

 

 

7.  Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake pri blagu.