VARNOST IN ZASEBNOST

 

Obvezujemo se, da bodo kakršnikoli osebni podatki pridobljeni preko spletne strani kamadopro.eu, v celoti ostali v lasti podjetja Dean Terčič s.p., in bodo služili izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani posebej privolil v kakšno drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov. Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Zbrani podatki se zbirajo, uporabljajo in obdelujejo izklju
čno za marketinške namene, namene obveščanja, pošiljanja reklamnega materiala ter tržnih raziskav.

 

Zbiranje osebnih podatkov

Dean Terčič s.p., zbira vaše podatke v primeru izvedbe spletnega nakupa, naročilu na e-novice in ostale e-publikacije. Osebni podatki, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni uporabnik spletne strani posebej privolil v kakšno drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov.

 

Varovanje osebnih podatkov 

Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja Dean Terčič s,p.. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo (direktive EU 95/46/EC, 2002/58/EC in sporazumi ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189). Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb. S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje podjetju Dean Terčič s.p., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli. Navedene podatke lahko podjetje Dean Terčič s.p., obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze.

 

Obdelava podatkov: 
Upravljavec obdelave podatkov je Dean Ter
čič s.p., s sedežem v Podsabotinu 30, 5211 Kojsko, Slovenija.